Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 02/12/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 02/12/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201818001 Nguyễn Thành Đạt

15/04/1997

Phân tích nhu cầu học tiếng Anh đối với viên chức hành chính làm việc ở một trường đại học công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 201818005 Hồ Ngọc Thảo 25/11/1983 Nhận thức của học viên người Việt Nam trình độ trung cấp về ảnh hưởng của phản hồi đồng cấp đến khả năng diễn đạt bài nói IELTS của họ