Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 06/12/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 06/12/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196018049 Trần Nguyễn Hải Triều

13/09/1997

Nghiên cứu quan niệm và thực tiễn giảng dạy từ vựng của giáo viên tiếng Anh bậc phổ thông
2 202818002 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 18/07/1998 Việc sử dụng chiến lược học ngôn ngữ dựa trên thiết bị di động của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại một trường đại học ở Việt Nam