Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 17/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 17/01/2022 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trực tuyến Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186018006 Đỗ Thị Thu Hoài 13/04/1983 Nghiên cứu về những kỹ thuật sửa lỗi sai trong các bài viết của học sinh tại trường THPT Phan Bội Châu, tỉnh Gia Lai
2 196018005 La Thị Kim Hồng 05/05/1979 Niềm tin về sự phát triển nghề nghiệp của giáo viên: Góc nhìn của giáo viên tiếng Anh tiểu học ở ĐBSCL
3 186018014 Võ Thị Sen 30/10/1980 Ảnh hưởng của các trò chơi đối với việc phát triển từ vựng tiếng Anh của học sinh lớp 10 tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, tỉnh Gia Lai