Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (ngày 18/11/2022)

Vào lúc 14h00 ngày 18/11/2022 tại phòng học B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (8810301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201813002 Nguyễn Văn Thám 17/04/1978 Xây dựng giải pháp nâng cao phong trào võ Cổ truyền Việt Nam tại tỉnh Đồng Nai