Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 13/01/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 13/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186001022 Nguyễn Ngọc Trinh 01/05/1996 Tác động của sự tương tác trong chương trình khách hàng thân thiết đến sự tương tác của khách hàng với công ty: Trường hợp nghiên cứu tại Công ty LOTTE Members Việt Nam
2 186001020 Trương Thị Phương Thảo 06/01/1996 Nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa cân bằng gia đình - cuộc sống, xung đột công việc - gia đình và xung đột gia đình - công việc với kết quả làm việc của nhân viên tại các công ty logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò điều tiết của sự hài lòng trong công việc