Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 16/09/2022)

Từ 8h00 ngày 16/09/2022, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 196001040 Nguyễn Hoàng Sơn 05/02/1997 Mối quan hệ giữa trí tuệ cảm xúc, khả năng thích ứng, sự hài lòng công việc và hiệu suất công việc: Trường hợp nghiên cứu nhân viên kinh doanh trong ngành Bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 196001036 Lê Thị Thu Oanh 12/11/1997 Cải thiện hiệu suất của tổ chức thông qua học tập của tổ chức tại các doanh nghiệp logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh: Vai trò trung gian của sáng tạo trong tổ chức
3 196001035 Vũ Thị Tuyết Nữ 27/12/1997 Ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ và phân tích nhân tài trong quản lý nhân tài lên kết quả hoạt động của tổ chức cho các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
4 196001014 Cam Bích Chi 14/08/1997 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tiện lợi của khách hàng khi mua sắm trực tuyến mỹ phẩm Hàn Quốc Innisfree trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long
5 196001022 Đặng Duy Khương 27/10/1997 Tác động của trí tuệ cảm xúc đến hiệu suất công việc của những nhà phát triển phần mềm: Vai trò trung gian của niềm tin và sự căng thẳng
6 201801007 Huỳnh Hữu Huy 10/08/1997 Nghiên cứu về tác động của chất lượng dịch vụ logistics đến sự hài lòng của khách hàng: Trường hợp tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7 196001050 Lê Thị Tuyền 07/08/1997 Hành vi mua sắm trên thiết bị di động: Nghiên cứu thực nghiệm trên người tiêu dùng Shopee tại Việt Nam
8 196001032 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 31/10/1996 Kiểm duyệt vai trò của năng lực công nghệ thông tin và hợp tác công việc đối với hiệu suất làm việc của nhân viên trong môi trường truyền thông xã hội doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
9 196001055 Hồ Văn Thái Xuân 18/12/1997 Tác động của vốn xã hội và tương tác xã hội đến ý định mua hàng của khách hàng: Vai trò của chia sẻ kiến thức trong bối cảnh thương mại xã hội tại TP. Hồ Chí Minh