Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 05/09/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 05/09/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202808001 Lê Ngọc Nhân Ái 15/10/1998 Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh lên rủi ro của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam
2 201808005 Hồ Hoàng Minh 18/11/1996 Tối ưu hóa chi phí và đầu tư từ góc nhìn đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Trường hợp Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam
3 196008004 Tô Thị Bảo Ân 31/03/1997 Những yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các Ngân hàng Thương Mại Việt Nam