Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 22/01/2022)

Vào lúc 7h30 ngày 22/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 201809006 Phan Nguyễn Thảo Quyên 24/08/1993 Tác động của mạng xã hội đến hành vi mua sắm của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 186009138 Phạm Thị Ngọc Điệp 10/05/1988 Tác động của di cư đến sinh kế hộ gia đình người Chăm ở xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
3 186009141 Mai Nguyễn Đức Quang 11/04/1978 Việc sử dụng vốn xã hội của các hộ nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh