Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh thời gian công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ

Vì yếu tố khách quan, Phòng Sau đại học trân trọng thông báo đến các anh (chị) về thời gian dự kiến công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

+ Thời gian dự kiến ban đầu: 20/08/2022;

+ Thời gian điều chỉnh: dự kiến trước 17h00 ngày 15/09/2022.