Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HKII năm học 2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2023-2024 như sau:

  • Đối tượng: Tất cả sinh viên có đăng ký học phần thuộc chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2023-2024;
  • Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 12/6/2024 đến ngày 22/6/2024 (từ thứ 2 đến thứ 7);    
  • Thực hiện hoàn thành thông tin tài khoản ngân hàng: điền thông tin tại đây
  • Hồ sơ đề nghị cấp học bổng gồm có: 

           1. Đơn đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 (tại đây);                

           2. Bảng điểm tích lũy trình độ đại học tính đến thời điểm hiện tại do Phòng Đại học cấp. 

           3. Biểu mẫu cung cấp số tài khoản nhận học bổng (tại đây). Lưu ý: để thuận lợi cho quá trình làm hồ sơ xét cấp học bổng, sinh viên vui lòng để trống các chỗ: Quyết định số .... ngày ....  ;TP.HCM, ngày    tháng     năm      

Lưu ý:

  • Không thực hiện xét cấp học bổng đối với những học phần học lại lần thứ 2 học cải thiện điểm, các sinh viên không thực hiện nộp hồ sơ đúng thời gian và chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí;
  • Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng vui lòng thực hiện mở tài khoản ngân hàng vì Nhà trường chỉ chi trả học bổng qua tài khoản ngân hàng của chính sinh viên (không chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người thân).