Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chung chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 1 (bổ sung) năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (xem tại đây).

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)
Thời khóa biểu lớp chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 3 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 2 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 2 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1) đợt 1 năm học 2019-2020
Thời khóa biểu lớp bồi dưỡng sau đại học đợt 1 năm học 2019-2020
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ 4+1 dành cho sinh viên Tôn Đức Thắng.
Subscribe to Chương trình 4+1