Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 06 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ, 18 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ và chương trình Tiến sĩ Sandwich.

Mỗi năm Trường đại học Tôn Đức Thắng có 02 đợt tuyển sinh sau đại học vào tháng 6 và tháng 12. Từ năm 2017, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã đổi mới phương thức tuyển sinh từ thi tuyển sang xét tuyển ở nhiều ngành đào tạo, tạo điều kiện cho học viên dễ dàng tiếp cận với cánh cửa đào tạo sau đại học nhằm nâng cao chuyên môn.

Đi kèm với việc đổi mới phương thức tuyển sinh là chế độ học bổng cho những học viên cao học và nghiên cứu sinh, việc này vừa là cơ hội cho học viên cũng là chế độ ưu đãi nhân tài của nhà trường.

Thông tin tuyển sinh của chương trình sau đại học của Trường đại học Tôn Đức Thắng