Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Tin tức mới nhất

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần
học bổng cho sinh viên quốc tế
Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp nhiều suất học bổng cho sinh viên quốc tế
Năm học 2021-2022, số lượng học bổng dự kiến cấp cho người học nước ngoài là 250 suất với tổng giá trị là 1 triệu USD.

Video clips

Giới thiệu Đại học Tôn Đức Thắng
Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng
Sinh viên quốc tế tại TDTU