Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024
Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024
Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

Kế hoạch đăng ký học phần HK1/2024 - 2025 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK1/2024-2025 như sau:

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HKII năm học 2023-2024

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2023-2024 như sa

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2023-2024 dành cho người học sau đại học như sau:

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2024-2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 HK1/2024-2025 như sau: