Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 1 (bổ sung) năm học 2020-2021

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021 (đợt bổ sung)
Thông báo đóng học phí

Phòng Sau đại học thông báo đóng học phí học kỳ 2/2019-2020:

1/ Đối tượng: Sinh viên tham gia Chương trình 4+1 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

2/ Thời gian nộp học phí từ ngày 25/06/2020 đến 26/06/2020.

3/ Hình thức đóng học phí: Đóng trực tiếp tại Phòng Tài chính (A007)

4/ Thông tin liên hệ: tuition@tdtu.edu.vn 

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK1/2020 - 2021
Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký Lớp ôn thi cao học đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Gia hạn thời gian nhận hồ sơ của Lớp ôn thi cao học
Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 24/06/2020)
Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 24/06/2020)