Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 04/2020
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 04/2020
Thông báo về việc tạm dừng phục vụ trực tiếp tại Trường
Thông báo về việc tạm dừng phục vụ trực tiếp tại Trường
Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng tập trung học tại các cơ sở của Trường đến hết ngày 03/05/2020
Thông báo về việc tạm dừng tập trung học tại Trường
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ đợt tháng 06/2020

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 07/03/2020 và 08/03/2020)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 07/03/2020 và 08/03/2020)