Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc tạm dừng nhận chứng chỉ Aptis quốc tế
Thông báo về việc tạm dừng nhận chứng chỉ Aptis quốc tế
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 22/10/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 22/10/2022, tại phòng họp C010 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 26/10/2022)

Vào lúc 13h00 ngày 26/10/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022
Thông báo điều chỉnh Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022
[VIỆN IBEP] KHÓA HỌC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Tháng 11, Viện IBEP cùng GS.TS. Nguyễn Văn Tuấn tổ chức khóa học “Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế” với mục tiêu chính là trang bị kiến thức về quy trình và nguyên lý nghiên cứu khoa học, và kỹ năng soạn bài báo khoa học thích hợp cho công bố quốc tế.