Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 04/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 04/02/2021)
Thông báo về việc hoãn tổ chức Lễ khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ kết hợp tổ chức chuyên đề về trích dẫn khoa học và gặp gỡ Khoa/Viện chuyên môn đợt 1/2021

Do tình hình diễn biến của dịch COVID-19 đang trở nên phức tạp hơn trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu dừng lại, Phòng Sau đại học thông báo hoãn các hoạt động của kế hoạch tổ chức "Lễ Khai giảng trình độ tiến sĩ và thạc sĩ, kết hợp tổ chức chuyên đề về Trích dẫn khoa học và gặp gỡ Khoa/Viện chuyên môn đợt 1/2021" (ngày 30 và 31/01/2021).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/02/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 27/02/2021)
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu
Thông báo về việc ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021
Ghi danh chương trình 4+1 trong HK2/2020-2021
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong HK2/2020 - 2021 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2020 - 2021 (đợt bổ sung)