Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2021-2022
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 10/06/2022)

Vào lúc 8h30 ngày 10/06/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Khoa học máy tính (8480101).

Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2021-2022
Kế hoạch đăng ký học phần chung của chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2021-2022
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 đợt bổ sung
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt bổ sung)
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 đợt bổ sung
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 06/2022

Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 06/2022