Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 16/11/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 16/11/2022 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (8140111)

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 12/11/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 12/11/2022 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023
Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2023 từ ngày 03/01/2023 đến 05/07/2023
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 14/11/2022)

Vào lúc 8h30 ngày 14/11/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
Thông báo về việc mở khóa học bổ sung kiến thức chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (Đợt học tháng 11 năm 2022)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (ngày 07/11/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 07/11/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (8340201).