Nhảy đến nội dung
x
Thời khóa biểu dự kiến của lớp bổ sung kiến thức

Phòng Sau đại học thông báo thời khóa biểu lớp bổ sung kiến thức dự kiến dành cho thí sinh  tốt nghiệp ngành không phù hợp dự tuyển trình độ thạc sĩ

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 30/07/2022.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh (ngày 12/07/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 12/07/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 10/07/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 10/07/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208).

Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt vét)
Thông báo nộp học phí học kỳ 2/2021-2022 dành cho người học sau đại học (đợt vét)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 28/06/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 28/06/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (8310301).

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 25/06/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 25/06/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (8210410).