Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 17/10/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học (ngày 17/10/2021)
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021 (đợt 2 - điều chỉnh)
Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp trình độ thạc sĩ đợt tháng 9/2021 (đợt 2 - điều chỉnh)
Thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021

Phòng Sau đại học thông báo về việc tổ chức lớp bổ sung kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2021.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 17h00 ngày 05/10/2021.

Hồ sơ đăng ký  bao gồm:

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 09/10/2021)
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 09/10/2021)
Thông báo điều chỉnh lịch thi học phần Pháp văn 1 trong HK1/2021-2022
Thông báo điều chỉnh lịch thi
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học
Thông báo nộp học phí học kỳ 1/2021-2022 dành cho người học sau đại học