Nhảy đến nội dung
x

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

 1. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 05/06/2023)

  Từ 7h30 ngày 05/06/2023, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (

 2. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 02/06/2023)

  Vào lúc 13h30 ngày 02/06/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và p

 3. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 26/05/2023)

  Vào lúc 8h30 ngày 26/05/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (834

 4. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 13/05/2023)

  Vào lúc 9h00 ngày 13/05/2023, tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính (

 5. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 12/04/2023)

  Vào lúc 7h30 ngày 12/04/2023 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế 

 6. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 08/04/2023)

  Vào lúc 8h00 ngày 08/04/2023 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa