Nhảy đến nội dung
x

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN/LUẬN ÁN

 1. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 05/01/2023)

  Vào lúc 14h00 ngày 05/01/2023 tại phòng họp C, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8

 2. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh (ngày 04/01/2023)

  Vào lúc 13h30 ngày 04/01/2023 tại Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và p

 3. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (ngày 08/01/2023)

  Vào lúc 15h30 ngày 08/01/2023, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện (8

 4. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 24/12/2022)

  Vào lúc 8h30 ngày 24/12/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khi

 5. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 14/12/2022)

  Vào lúc 14h00 ngày 14/12/2022 tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (8

 6. Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (ngày 13/12/2022)

  Vào lúc 13h00 ngày 13/12/2022 tại phòng họp A0101, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh t