Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điều chỉnh thời gian công bố kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 - 2018

Phòng sau đại học thông báo đến các anh(chị) về thời gian dự kiến công bố kết quả thi tuyển sinh chính thức  từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018.