Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-ky-thuat-moi-truong

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 25/4/2019)

Ngày 25/04/2019, tại phòng  Họp B (B010) và phòng A101, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật môi trường cho 10 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166010015

Phan Thanh Sơn

Nghiên cứu biện pháp khắc phục hiện tượng phú dưỡng hóa môi trường nước - Khảo sát trường hợp điển hình trong ao nuôi tôm tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

7h30, ngày 25/04/2019, phòng A101

166010009

Lý Phương Dung

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, định hướng đến năm 2030

166010002

Trần Cẩm Nhung

Nghiên cứu khả năng hấp thụ kim loại nặng Cd của vi khuẩn lam Spirulina sp trong phòng thí nghiệm

166010013

Lưu Hoàng Quốc

Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, định hướng đến năm 2025

176010003

La Tú Phương

Nghiên cứu phát triển khu công nghiệp Thạnh Lộc, tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận sinh thái

166010019

Huỳnh Kế Toàn

Chế tạo vật liệu lọc nước từ đất sét và vỏ trấu

7h30, ngày 25/04/2019, phòng Họp C

176010002

Trần Văn Két

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất nước mắm bằng công nghệ plasma lạnh

166010010

Nguyễn Thuận Hòa

Xây dựng mô hình truyền thông môi trường, phục vụ cho mục tiêu phát triển nông thôn bền vững tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

166010016

Trần Nhật Tâm

Nghiên cứu sử dụng Bèo tai tượng (Pistia stratiotes) xử lý nước thải sau túi ủ và bổ sung túi ủ Biogas hộ gia đình

166010017

Trần Phương Tâm

Nghiên cứu khả năng xử lý thành phần khó phân hủy sinh học của nước thải sản xuất cồn (Etanol) bằng công nghệ Plasma lạnh