Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 13/01/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 13/01/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186010002 Mai Lê Minh Nhựt 14/10/1995 Đánh giá quản lý bờ biển bùn có rừng ngập mặn chiếm ưu thế ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
2 176010005 Nguyễn Quốc Khánh 25/01/1995 Xây dựng quy trình thiết kế và quản lý hệ thống cấp thoát nước xanh cho các khu công nghiệp theo công nghệ BIM