Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (ngày 09/10/2021)

Vào lúc 9h00 ngày 09/10/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông (8520208)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186016006 Trần Văn Thâu 18/07/1995 Giao thức MAC đa kênh cho mạng không dây IEEE 802.11 ah