Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 27/03/2021)

Vào lúc 12h50 ngày 27/03/2021 tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (8580201).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186004009 Đặng Phan Tiến Dũng 28/02/1974 Giải pháp đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đường ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Nghiên cứu dự án Hoàng Văn Thụ nối dài
2 186004019 Nguyễn Văn Tin 02/10/1979 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng hoàn thành ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
3 186004005 Nguyễn Tấn Phát 19/09/1995 Nghiên cứu về gạch không nung nén tay sử dụng Geopolymer
4 186004006 Đặng Nguyên Trình 27/06/1994 Nghiên cứu đánh giá các phương pháp chống thấm tầng hầm
5 186004002 Lê Thị Thảo Loan 30/11/1989 Nghiên cứu đánh giá các đặc tính cơ học và nhiệt học của vật liệu đất nung - ứng dụng cho công trình thân thiện môi trường