Nhảy đến nội dung
x

Thông báo điểm chuẩn kỳ tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ tuyển sinh sau đại học năm 2020, đợt tuyển sinh tháng 12/2020 (tất cả các ngành) như sau:

1. Trình độ tiến sĩ:

        Tổng điểm xét tuyển (hồ sơ và bảo vệ đề cương nghiên cứu) đạt 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

2. Trình độ thạc sĩ:

 • Môn Cơ bản và môn Cơ sở:
  • Thi tuyển: mỗi môn đạt từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10);
  • Xét tuyển: mỗi môn đạt từ 05 điểm trở lên (thang điểm 10).
 • Môn Ngoại ngữ:
  • Đối với môn tiếng Anh: đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100);
  • Đối với môn tiếng Pháp: đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100);
  • Đối với môn tiếng Trung: đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100).

Xem thông báo chi tiết tại đây.