Nhảy đến nội dung
x

TS. Trần Trọng Đạo làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 27/4/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định công nhận Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.

Trước đó, Hội đồng trường của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức hội nghị bầu chức danh Quyền Hiệu trưởng. TS. Trần Trọng Đạo đã được bầu với số phiếu đồng ý là 15 phiếu trên tổng số 15 thành viên Hội đồng trường dự họp  (tỷ lệ 100%).

Xem chi tiết tại đây.

Thẻ