Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (ngày 17/09/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 17/09/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng (8210410).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196015011 Nguyễn Quốc Huy 18/12/1977 Ứng dụng nghệ thuật minh họa thiết kế mô hình giảng dạy môn Lịch sử bậc tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh
2 196015017 Cù Thị Mỹ Trinh 21/02/1996 Nghiên cứu thiết kế sân khấu thể thao điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh