Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 2 năm 2022

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 2 năm 2022 như sau:

  • Đối tượng: Người học tham gia chương trình 4+1 đã trúng tuyển và nhập học trình độ thạc sĩ;
  • Thời gian nộp đơn: 13/12/2022-03/01/2023;
  • Hồ sơ bao gồm:
    •  Đơn xin công nhận học phần (học viên thực hiện nộp đơn trực tuyến trên Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh);
    •  Bảng điểm tích lũy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Phòng Sau đại học sẽ in sau khi nhận được đơn trực tuyến).

Lưu ý:  Mọi thắc mắc học viên liên hệ Phòng Sau đại học để được hỗ trợ giải đáp.