Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng (ngày 12/08/2023)

Vào lúc 8h30 ngày 12/08/2023 tại phòng B010, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Kỹ thuật xây dựng. 

STT MSNCS Họ và tên Tên đề tài Cán bộ hướng dẫn
1 186204003 Bhagat Suraj Kumar

Dự đoán kim loại nặng trong đất ở vịnh sử dụng các mô hình máy tính tiên tiến: Ứng dụng cho kỹ thuật xây dựng

Bay’s soil heavy metal prediction using advanced computer-aided models: Application of assessment for construction engineering

TS. Zaher Mundher Yaseen, Trường ĐH Tôn Đức Thắng

TS. Trần Minh Tùng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Toàn văn luận án, tóm tắt luận án, trang thông tin những điểm mới, tổng hợp công trình công bố: xem tại đây

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thẻ