Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 18/03/2023)

Vào lúc 13h30 ngày 18/03/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 202806001 Đàm Quốc Việt 26/11/1995 Chẩn đoán âm thanh bệnh phổi dùng phương pháp Neural Network trên cơ sở dữ liệu MongoDB
2 196006005 Trần Nguyễn Đăng Khoa 01/01/1995 Áp dụng giải thuật di truyền tối ưu hóa bộ điều khiển LQR cho hệ ball and beam