Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 05/08/2023)

Vào lúc 14h00 ngày 05/08/2023 tại Lầu 5 Thư viện, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 201806004 Phạm Đăng Trí 19/09/1995 Điều khiển tần số trong hệ thống điện đa khu vực nhiều nguồn phát có xét thời gian trễ