Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Khánh Hòa

1) NGÀNH TUYỂN SINH

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 tại Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa Phân hiệu Khánh Hòa như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

(Chính quy/Vừa làm vừa học)

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

(Chính quy)

Tổng chỉ tiêu
1 8340101 Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 10 00 10
2 8580201 Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật công trình 05 05 10
3 8480101 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin 05 05 10

 

2) THỜI GIAN TUYỂN SINH (dự kiến)
  • Thời gian đăng ký ôn thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2024;
  • Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 13/04/2024;
  • Thời gian công bố kế quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 24/04/2024;
  • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/05/2024;
  • Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 07/06/2024;
  • Thời gian nhập học: 21/06/2024–22/06/2024.
3) PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào.

4) THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chi tiết tại đây.