Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh Ngô Thành Phong ngành Kỹ thuật xây dựng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

Ngày 05/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thành Phong (Mã số NCS: 196204002), ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài luận án “Nghiên cứu các đặc tính cơ học và độ bền của vật liệu đất kết hợp Geopolymer (Investigation on the mechanical characteristics and the durability of Geopolymer stabilised soil)” dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phan Tô Anh Vũ (TDTU) và TS. Bùi Quốc Bảo (TDTU). Đây là luận án tiến sĩ thứ hai của ngành Kỹ thuật xây dựng thuộc Khoa Kỹ thuật công trình được đánh giá cấp Trường.

NCS. Ngô Thành Phong đã trúng tuyển vào TDTU khóa tuyển sinh tháng 9 năm 2019. Trước khi bảo vệ luận án cấp Trường, NCS đã hoàn thành 12 tín chỉ học phần trình độ tiến sĩ, 06 tín chỉ chuyên đề tiến sĩ, 04 tín chỉ tiểu luận tổng quan, hoàn thành bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn. Trong quá trình nghiên cứu của mình, NCS đã công bố 03 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín (02 bài Q1, 01 bài Q3).

Tại buổi bảo vệ luận án, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao những đóng góp của đề tài. Kết quả nghiên cứu cho phép dự đoán sự phát triển cường độ của vật liệu đất nén ổn định bằng Geopolymer (GSCS) bằng cách sử dụng giá trị cường độ nén có nở hông (UCS) tại thời điểm bảo dưỡng 56 ngày. Luận án đã đề xuất rằng có thể thay thế hoàn toàn hoặc một phần chất kết dính truyền thống bằng các vật liệu thay thế cacbon thấp và bền vững là geopolymer hoặc bổ sung dung dịch Graphene Oxide và Graphene (GO-Gr) vào 8% xi măng để có giá trị gia tăng cao đối với các ứng dụng cụ thể của đất nện. Những phát hiện này có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam, nơi được xem là một trong những quốc gia hàng đầu về bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ đã thông qua với tổng số phiếu 07/07 thành viên hội đồng có mặt.

Một vài hình ảnh Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường ngày 05/8/2023:

PGS. TS. Ngô Lê Minh – Q. Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố Quyết định thành lập Hội đồng.

PGS.TS. Bùi Lê Anh Tuấn, Trường ĐH Cần Thơ - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi bảo vệ luận án.

NCS. Ngô Thành Phong trình bày luận án trước Hội đồng.

PGS.TS. Nguyễn Duy Liêm, Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM, uỷ viên phản biện 1 nhận xét luận án.

PGS.TS. Huỳnh Trọng Phước, Trường ĐH Cần Thơ, uỷ viên phản biện 2 nhận xét luận án.

PGS.TS. Lê Anh Thắng, Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. HCM, uỷ viên phản biện 3 nhận xét luận án.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu, Trường ĐH Kiến Trúc, uỷ viên cho ý kiến nhận xét luận án.

TS. Trần Minh Tùng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, uỷ viên cho ý kiến nhận xét luận án.

TS. Trần Thanh Danh, Trường ĐH Mở TP. HCM, uỷ viên, thư ký cho ý kiến nhận xét luận án.

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS.