Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh Lê Hoài Bão bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngày 28/08/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hoài Bão, ngành Kỹ thuật xây dựng (mã ngành: 9580201), với đề tài: Nghiên cứu thành phần, đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer sử dụng cốt liệu tái chế (Study on the Composition and Mechanical properties of Geopolymer concrete using recycled aggregate), dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Bùi Quốc Bảo (TDTU) và TS. Vũ Duy Thắng (Trường ĐH Xây dựng Miền Tây).

Trước khi ra bảo vệ luận án cấp Trường, NCS đã hoàn thành 12 tín chỉ học phần trình độ tiến sĩ, 06 tín chỉ chuyên đề tiến sĩ, 04 tín chỉ tiểu luận tổng quan, hoàn thành bảo vệ luận án cấp đơn vị chuyên môn. Trong quá trình nghiên cứu của mình, NCS đã công bố 03 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín.

Kết quả nghiên cứu của luận án đã có nhiều đóng góp về mặt học thuật như:

- Luận án đã tổng hợp thực trạng về phế thải trong xây dựng và tính chất của cốt liệu bê tông phế thải. Đồng thời luận án cũng đã trình bày về cơ chế hình thành nên chất kết dính geopolymer và tổng hợp một số đặc điểm của tro bay tại Việt Nam. Từ đó giúp cho người đọc thấy được tiềm năng kết hợp giữa cốt liệu bê tông tái chế và geopolymer.

- Luận án trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của bê tông xi măng cốt liệu tái chế và bê tông geopolymer, đây là căn cứ để lựa chọn thành phần, tỉ lệ của các vật liệu trong việc thiết kế thành phần cấp phối bê tông geopolymer cốt liệu tái chế.

- Luận án thảo luận những vấn đề còn tồn tại trong các nghiên cứu trước đây và vạch ra những hướng nghiên cứu tiềm năng tiếp theo trong lĩnh vực bê tông geopolymer cốt liệu tái chế.

- Luận án điều tra ảnh hưởng của điều kiện bảo dưỡng, phụ gia siêu dẻo, tỉ lệ dung dịch kích hoạt trên tro bay đến cường độ chịu nén và độ sụt của bê tông geopolymer cốt liệu tái chế.

- Luận án cung cấp các kết quả về khả năng bám dính của bê tông geopolymer cốt liệu tái chế với cốt thép và ứng xử cơ nhiệt của loại bê tông này.

- Luận án phân tích các cấu trúc vi mô của bê tông geopolymer cốt liệu tái chế và so sánh với bê tông xi măng thông thường, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn các kết quả về đặc tính cơ lý của bê tông geopolymer cốt liệu tái chế.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thông qua với tổng số phiếu 07/07 thành viên hội đồng có mặt.

Một vài hình ảnh Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường ngày 28/8/2023:

PGS.TS. Ngô Lê Minh - Quyền Trưởng phòng Sau đại học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố Quyết định thành lập Hội đồng.