Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu sinh Trần Lương Quốc Đại bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học máy tính

Ngày 23/9/2023, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Lương Quốc Đại, (Mã số NCS: 186205002) thuộc ngành Khoa học máy tính (mã ngành: 9480101).
Đây là NCS đầu tiên ngành Khoa học máy tính đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường của ngành Khoa học máy tính với đề tài “Mô hình học tăng cường cho bài toán hội thoại tự động” (Reinforcement Learning for Conversational Agent) dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Lê Anh Cường (TDTU).
NCS. Trần Lương Quốc Đại đã trúng tuyển NCS khoá 2018. Trước khi bảo vệ luận án cấp Trường, NCS đã:  

  • Hoàn thành học phần tiến sĩ: 11/11 tín chỉ        
  • Tiểu luận tổng quan:    04 tín chỉ (9.0/10.00
  • Chuyên đề tiến sĩ 1:    03 tín chỉ (9.1/10.0)
  • Chuyên đề tiến sĩ 2:    03 tín chỉ (8.3/10.0)
  • Có 03 bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI, 03 bài báo đăng ở Hội thảo quốc tế có kỷ yếu thuộc danh mục Scopus
  • Đã hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn             
  • Hoàn thành quy trình phản biện độc lập    

Đề tài luận án tiến sĩ của NCS. Trần Lương Quốc Đại đã được các thành viên có mặt tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thông qua với tổng số phiếu 07/07.
Phát biểu tại buổi bảo vệ, NCS đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cán bộ hướng dẫn, Ban giám hiệu Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin và Phòng Sau đại học đã hỗ trợ NCS trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường.
Dưới đây là một vài hình ảnh của tại Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường:

TS. Thi Ngọc Bảo Dung – Trợ lý Trưởng phòng Sau đại học Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố Quyết định thành lập Hội đồng.

NCS trình bày luận án


TS. Phạm Văn Huy - Trưởng khoa Công nghệ thông tin tặng hoa chúc mừng NCS

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng với NCS