Nhảy đến nội dung
x
Hội thảo Luật Thanh Niên
Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đánh giá việc thực hiện Luật Thanh Niên 2005 phục vụ xây dựng Luật Thanh Niên (sửa đổi) và phổ biến chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Thông báo về việc kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Tra cứu kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học Khóa 2018-2020 (Kỳ tuyển sinh tháng 06/2018)
Tra cứu kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học Khóa 2018-2020
Thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc của Phòng Sau đại học
Thông báo về việc tạm dừng lịch làm việc của Phòng Sau đại học
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học đợt tháng 06/2018
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh cao học đợt tháng 06/2018