Nhảy đến nội dung
x
Thông báo thời khóa biểu môn Anh văn 1
Thông báo thời khóa biểu môn Anh văn 1
Lịch ôn thi cho ngành Mỹ thuật ứng dụng
Lịch ôn thi cho ngành Mỹ thuật ứng dụng cho đợt tuyển sinh tháng 06/2018
Lịch ôn thi tuyển sinh
Lịch ôn thi tuyển sinh đợt tháng 06/2018
Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 05/2018

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo, Lễ trao bằng thạc sĩ đợt tháng 05/2018 như sau:

Thời gian tổ chức: 06h30, sáng thứ 5 ngày 03/05/2017

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 06/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 09, 10/06/2018