Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (05/03/2018)

Ngày 05/03/2018, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài
01 910788H Phạm Ngọc Hải Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học "IN VITRO" vật liệu thủy tinh 58SiO2-33CaO-9P2O5 (58S)
02 910790H Nguyễn Thị Bích Hạnh Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học "IN VITRO" vật liệu TRICALCIUM SILICATE Ca3SiO5
03 910793H Lê Quang  Phúc Nghiên cứu tổng hợp polystyrene có kích thước micro-nano bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương
04 910798H Phạm Đức Thọ Nghiên cứu tách dầu từ quả bơ (PERSEA AMERICANA) bằng phương pháp chiết dung môi