Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký môn học của HK2/18-19 như sau:

  - Thời gian: 08h00 ngày 12/12/2018 đến 17h00 ngày 15/12/2018

  - Đối tượng: học viên tất cả các ngành trừ ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật xây dựng.

  - Lưu ý: học viên cần xem trước "Hướng dẫn ĐKMH", thực hiện đầy đủ các thao tác theo hướng dẫn và phải kiểm tra lại kết quả ĐKMH trước khi thời hạn ĐKMH kết thúc.

Xem hướng dẫn đăng ký môn học tại biểu mẫu số 16 (tại đây)