Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chiều ngày 22/01/2019)

Vào lúc 13h00 ngày 22/01/2019, tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn
1 166001180 Trần Quang Ánh Yếu tố tổ chức tác động đến chia sẻ tri thức tại Công ty cổ phần Green Ceramic Việt Nam
2 166001059 Nguyễn Thanh Hân Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến sự hài lòng với công việc: Trường hợp nhân viên hành chính tại các bệnh viện công tại tỉnh Bình Định
3 166001057 Nguyễn Văn Dự Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng và lòng trung thành của bệnh nhân - trường hợp nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình
4 166001187 Trần Lê Huy The effects of High-performance work systems on organization performance: A study of wooden furniture firms in Binh Dinh Province