Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-Cap-nhat-thong-tin-hoc-vien

Thông báo về việc cập nhật thông tin học viên trên hệ thống thông tin học viên

Thông báo

Về việc cập nhật thông tin học viên trên hệ thống thông tin học viên

             Nhằm mục đích bổ sung thông tin trên trang hệ thống thông tin học viên phục vụ cho hoạt động bảo vệ luận văn và tốt nghiệp;

             Qua công tác rà soát dữ liệu hiện trạng vẫn còn một số các anh/chị chưa cập nhật thông tin đầy đủ.

             Vì vậy, Phòng sau đại học yêu cầu anh/chị học viên, nghiên cứu sinh cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin học viên: http://gradstudent.tdt.edu.vn/ vào mục thông tin học viên để cập nhật thông tin.

           Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến ngày 26/04/2019, Phòng sau đại học sẽ không giải quyết học vụ đối với học viên, nghiên cứu sinh chưa cập nhật thông tin học viên, nghiên cứu sinh.