Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điểu khiển và tự động hóa (ngày 26/09/2020)

Vào lức 8h30 ngày 26/09/2020, tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 186006013 Nguyễn Khánh Tường 20/10/1995 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính trong xử lý và chẩn đoán hình ảnh y học
2 186006014 Nguyễn Mạnh Tường 06/05/1995 Mô hình hóa và điều khiển robot xe đạp
3 176006001 Nguyễn Quang Huynh 17/01/1994 Điều khiển tần số tải trong hệ thống điện nhiều khu vực dùng điều khiển trượt tích phân kép