Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 27/02/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 27/02/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196006002 Phạm Nhật Trường 19/01/1996 Một phương pháp dựa trên học tập sâu cho nhận diện cảm xúc giọng nói
2 186006019 Đàm Trung Hiếu 19/10/1992 Tự động hóa chẩn đoán và phân loại tổn thương do ung thư vú dùng thị giác máy tính và mạng Neural trên ảnh y học
3 186006022 Nguyễn Trọng Tuấn 27/02/1995 Ứng dụng mạng Neural và thị giác máy tính để nhận diện gương mặt trong lĩnh vực an ninh