Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (ngày 04/02/2021)

Vào lúc 7h30 ngày 04/02/2021 Thư viện lầu 5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường (8520320)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 186010005 Nguyễn Tuấn Anh 02/02/1996 Đánh giá hiệu quả công tác ngăn chặn xói lở bờ biển ở tỉnh Cà Mau, Việt Nam và đề xuất giải pháp
2 186010007 Phạm Kiều Tuyết Trân 22/04/1994 Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác sau bể SBBR bằng phương pháp Fenton điện hóa
3 196010005 Dương Công Thịnh 08/10/1997 Đánh giá mức độ ảnh hưởng hoạt động đốt nhang đến chất lượng không khí trong nhà ở các điều kiện thông gió khác nhau