Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2021-2022

Phòng Sau đại học thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp học bổng cho sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2021-2022 như sau:

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 02/12/2021 đến ngày 08/12/2021;
 • Đối tượng: Tất cả sinh viên tham gia chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2021-2022;
 • Thời gian công bố danh sách được cấp học bổng dự kiến: 31/12/2021;
 • Các bước nộp hồ sơ như sau:

Lưu ý:

 • Phòng Đại học sẽ hỗ trợ chuyển bảng điểm tích lũy bậc đại học đến Phòng Sau đại học khi sinh viên ghi đúng nội dung như hướng dẫn.
 • Phòng Sau đại học sẽ không thực hiện chi trả học học bổng cho các sinh viên không thực hiện nộp hồ sơ đúng thời gian và chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí;
 • Sinh viên cần nộp đơn đầy đủ hồ sơ theo quy định và đúng thời gian Phòng Sau đại học quy định. Phòng Sau đại học sẽ không tiếp nhận hồ sơ nếu nộp thiếu hồ sơ và sai khung thời gian;
 • Nhà trường sẽ thực hiện chi trả học bổng thành 02 đợt như sau:
  • Đợt 1: Dành cho những sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí trước 17h00 ngày 26/11/2021;
  • Đợt 2: Dành cho những sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí trước 17h00 ngày 16/01/2022. Sau ngày 16/01/2022 thì Nhà trường sẽ không thực hiện chi trả học bổng đối với sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.
 • Sinh viên chưa có tài khoản ngân hàng vui lòng thực hiện mở tài khoản ngân hàng vì Nhà trường chi trả học bổng qua tài khoản ngân hàng của chính sinh viên (không chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người thân).