Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 1 năm 2021

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xin công nhận học phần đợt 1 năm 2021 như sau:

 • Đối tượng:
  • Người học tham gia chương trình 4+1;
  • Người học tham gia chương trình bồi dưỡng sau đại học.
 • Thời gian nhận hồ sơ: 22-23/01/2021;
 • Thời gian kiểm tra kết quả công nhận: 08/03/2021;
 • Hình thức nộp hồ sơ:
  • Nộp trực tiếp Phòng Sau đại học;
  • Chuyển phát nhanh về địa chỉ Phòng Sau đại học.
 • Hồ sơ bao gồm:
  •  Đơn xin công nhận học phần tại đây;
  •  Bảng điểm tích lũy chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (Phòng Sau đại học sẽ hỗ trợ cung cấp).

Lưu ý: Người học chỉ cần nộp đơn.

 

Thẻ