Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 30/08/2022)

Vào lúc 13h30 ngày 30/08/2022, tại phòng B106 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196003003 Phan Hoài Nam 16/01/1989 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính - Nghiên cứu tại các Doanh nghiệp kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận
2 196003015 Sơn Thị Phương Lan 18/06/1997 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam
3 196003027 Lý Thùy Vân 28/12/1997 Tác động của các đặc tính hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính: Thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc nhóm VN100