Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngày 10/09/2022)

Vào lúc 9h00 ngày 10/09/2022 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (8520216)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 196006004 Nguyễn Quốc Bình 30/11/1997 Phát triển phương pháp điều khiển mô hình dự báo điện áp cho nghịch lưu ba bậc hình T