Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (ngày 12/11/2022)

Vào lúc 8h00 ngày 12/11/2022 tại phòng họp B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học (8520301).

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài
1 202802001 Phạm Trung Đức 09/09/1998 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Silico-alumino-phosphate đa mao quản với hoạt tính và độ bền hoạt tính cao ứng dụng gia tăng sản lượng olefin nhẹ từ quá trình chuyển hóa methanol 
2 202802007 Võ Thị Trinh 20/12/1998 Nghiên cứu thành phần hóa học của cây chưn bầu ba lá (Combretum trifoliatum Vent.)