Nhảy đến nội dung
x

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2/2021 - 2022 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của HK2/2021-2022 đợt bổ sung như sau:

  • Đối tượng: Học viên sau đại học; 
  • Học phần mở bổ sung: Phương pháp nghiên cứu khoa học;
  • Thời khóa biểu: Xem tại đây;
  • Thời gian: Từ 08h00 ngày 03/06/2022 đến 17h00 ngày 06/06/2022.

*Lưu ý:

  • Học viên xem chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trước khi đăng ký tại đây;
  • Học viên kiểm tra tài khoản thông tin học viên để đảm bảo đăng nhập được trước khi lịch đăng ký diễn ra;
  • Học viên thực hiện đăng ký theo hướng dẫn "Hướng dẫn ĐKMH". Xem thời khóa biểu tổng quát để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công;
  • Học viên đăng ký học phần thì phải hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. Phòng Sau đại học sẽ xử lý vụ đối với các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ học phí so với quy định;
  • Sau thời gian đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa lại và học viên sẽ không thực hiện việc đăng ký học phần được nữa. Phòng Sau đại học không giải quyết các trường hợp đăng ký học phần trễ hạn, đăng ký sai nhóm, hủy học phần với bất kỳ học viên nào, với bất kỳ lý do nào.